129226, г. Москва, ул. 1-ая Леонова, дом 16

Ботанический сад   схема проезда, контакты

Справочная

+7 (499) 187 12 54

Запись

+7 (499) 187 29 96

на прием

+7 (499) 187 27 79

Atorvastatin Therapy Modulates Telomerase Activity in Patients Free of Atherosclerotic Cardiovascular DiseasesPDF-Reader 100

Front Pharmacol. 2016 Sep 30;7:347. eCollection 2016.

Irina D. Strazhesko, Olga N. Tkacheva, Dariga U. Akasheva, Ekaterina N. Dudinskaya, Ekaterina V. Plokhova, Valentina S. Pykhtina, Anna S. Kruglikova, Natalia V. Kokshagina, Natalia V. Sharashkina, Mikhail V. Agaltsov, Daria A. Kashtanova, Vladimir A. Vygodin, Irina N. Ozerova, Dmitry A. Skvortsov, Daria Vasilkova and Sergey A. Boytsov